آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت

پرسشنامه, پروتکل درمان, پاورپوینت, پروپوزال

آزمون یاب آزمون یاب

اطلاعیه فروشگاه

جهت جلوگیری از خطای بانکی در هنگام خرید، vpn یا فیلترشکن خود را غیرفعال کنید ........ ........... .......... .... ........... ......... .... ..... انجام تراکنش های کمتر از مبلغ 5000 تومان با کارت های بانک ملی ممکن نیست (از سایر کارت های بانکی استفاده کنید) .... .... ... .. درصورت ناموفق بودن خرید، مجددا اقدام به خرید نمائید یا با کارت بانک دیگری خرید کنید و یا نام فایل درخواستی را به ایمیل azmonyab@gmail.com یا azmonyab86@ (تلگرام) بفرستید

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
تفسیر آزمون mmpi فرم کوتاه - تفسیر تست mmpi فرم کوتاه 6,900 تومان
نمونه تفسیر neo - نمونه تفسیر ازمون neo (دو نمونه) 9,900 تومان
گزارش کار آزمایشگاه روانشناسی تجربی 5,900 تومان
آزمون تضاد و پس تصویر 1,800 تومان
آزمایش یادگیری ارادی ویادگیری اتفاقی 1,800 تومان
آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده - آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی 2,900 تومان
اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی 2,900 تومان
آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی 2,900 تومان
گزارش کار ازمایش منع قبلی 2,900 تومان
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا لابیرنت 2,900 تومان
ازمایش شایعه در روانشناسی تجربی 2,900 تومان
نمونه شرح حال روانشناسی بالینی 6,900 تومان
نمونه گزارش روانشناسی 5,900 تومان
مصاحبه با بیمار افسرده 5,900 تومان
کارگاه درمان وسواس 12,000 تومان
نمونه مصاحبه افسردگی 6,900 تومان
نمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینی 6,500 تومان
گزارش آزمایشهای روانشناسی تجربی 7,500 تومان
کلید نمره گذاری فرم بلند neo 5,900 تومان
کلید تست نئو 240 سوالی 5,900 تومان
تفسیر آزمون نئو فرم بلند 5,900 تومان
نمونه اجرا شده وکسلر 9,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر 9,900 تومان
نمونه شرح حال روانشناسی 5,900 تومان
نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده 5,900 تومان
یک نمونه مصاحبه روانشناسی 5,900 تومان
کارگاه درمان افسردگی دکتر محمدی 9,900 تومان
کارگاه فعال سازی رفتار در درمان افسردگی 5,900 تومان
کارگاه cbt دکتر حمیدپور 6,700 تومان
شرح حال یک بیمار افسرده 6,500 تومان
نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf 7,900 تومان
نمونه فرم تکمیل شده شرح حال 5,900 تومان
نمونه مصاحبه تشخیصی 5,900 تومان
پروتکل درمانی cbt 9,700 تومان
پروتکل درمان شناختی رفتاری افسردگی 9,700 تومان
نمونه تفسیر آزمون cat (نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat) 6,900 تومان
نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه 7,900 تومان
نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه انجام شده تست رورشاخ) نمونه سوم 3,900 تومان
نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ) نمونه دوم 3,900 تومان
پروتکل گروه درمانی وسواس - پروتکل درمان شناختی رفتاری وسواس 6,900 تومان
پروتکل واقعیت درمانی گروهی - پروتکل واقعیت درمانی 8,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه اجرا شده تست mmpi) نمونه چهارم 5,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند) نمونه سوم 5,900 تومان
نمونه تست انجام شده mmpi (دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi ) نمونه دوم 5,900 تومان
نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi ) نمونه اول 5,900 تومان
نمونه مصاحبه بالینی افسردگی 5,900 تومان
تفسیر آزمون نئو - دو نمونه 9,900 تومان
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی (نمونه آزمون شخصیت نئو) نمونه سوم 5,900 تومان
نمونه ای از تفسیر آزمون نئو (نمونه اجرا شده تست نئو) نمونه دوم 6,800 تومان
نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول 6,800 تومان
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان) دو نمونه 9,900 تومان
نمونه تفسیر وکسلر کودکان (نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان) دو نمونه 6,900 تومان
نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه تست انجام شده میلون) دو نمونه 7,900 تومان
نمونه تست انجام شده میلون (نمونه انجام شده ازمون میلون ) نمونه سوم 4,700 تومان
نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه اجرا شده تست mmpi) فایل چهارم (دو نمونه) 8,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند) فایل سوم (دو نمونه) 8,900 تومان
نمونه تست انجام شده mmpi (دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل دوم (دو نمونه) 8,900 تومان
نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه) 8,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان (نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان) نمونه دوم 3,700 تومان
نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان) نمونه اول 3,900 تومان
نمونه تفسیر وکسلر (تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان ) نمونه دوم 5,900 تومان
تفسیر وکسلر بزرگسالان (نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر) نمونه اول 6,800 تومان
نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه اجرا شده آزمون میلون) نمونه دوم 3,900 تومان
نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه اجرا شده میلون) نمونه اول 4,700 تومان
آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی 2,900 تومان
آزمایش سنجش حافظه و قدرت یادگیری 900 تومان
آزمایش هماهنگی دو دست 900 تومان
آزمایش یادگیری ارادی ویادگیری اتفاقی - ازمایش یادگیری ارادی واتفاقی 1,800 تومان
آزمون ماز ثبات - گزارش کار ماز ثبات 3,900 تومان
گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر 1,400 تومان
آزمایش دقت هدف گیری - گزارش کار آزمایش دقت هدف گیری 900 تومان
آزمون سطح آرزو - آزمایش سطح آرزو در روانشناسی تجربی 2,900 تومان
آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها - آزمایش آستانه اختلافی 900 تومان
آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد - آزمایش مهارت انگشتان دست 1,900 تومان
آزمایش آستانه مطلق تماس - آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی 1,900 تومان
آزمایش سنجش آستانه مطلق - سنجش آستانه مطلق شنوایی 1,800 تومان
گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری - بررسی ادراک حرکت القایی 2,900 تومان
آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور - خطای جنبشی دمور 1,400 تومان
گزارش کار آزمایش احساس سرما و گرما - آزمایش احساس سرما و گرما 2,900 تومان
ازمایش اثر پس تصویری - آزمایش پس تصویری 2,900 تومان
گزارش کار یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی - ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده 2,900 تومان
آزمایش سطوح کارایی - اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر عملکرد 2,900 تومان
آزمایش منع قبلی - ازمایش منع قبلی 2,900 تومان
گزارش کار آزمایش تخمین زمان - آزمایش تخمین طول زمان 2,900 تومان
آزمایش ماز ذهنی پترسون - آزمون ماز ذهنی پترسون 1,900 تومان
آزمایش ماز u شکل - آزمایش ماز یو شکل 2,900 تومان
آزمایش انعطاف پذیری ذهن - آزمایش حل مسأله 1,800 تومان
آزمایش تخمین فاصله - گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله 2,900 تومان
گزارش کار زمان واکنش - آزمایش واکنش زمان سنج 1,400 تومان
آزمایش منع بعدی - آزمایش منع بعدی در روانشناسی تجربی 1,900 تومان
آزمایش یادگیری و انتقال دوجانبه - گزارش کار آزمایش یادگیری انتقال دوجانبه 1,800 تومان
آزمایش حل تعارضات - آزمایش دستگاه تعارض نگار 900 تومان
تست سرعت ضربه زدن - گزارش کار تست سرعت ضربه زدن 2,900 تومان
آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمون حافظه بصری 1,900 تومان
آزمون تضاد و پس تصویر - آزمایش تضادها و پس تصویرها 1,800 تومان
ازمایش لرزش سنج مارپیچ - آزمایش سنجش مهارت انگشتان 2,900 تومان
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی - آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی 1,400 تومان
آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن - آزمایش ادراک سوسو 2,800 تومان
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد آزمودنی 1,900 تومان
آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی - گزارش ازمون مولر لایر 1,400 تومان
آزمایش سنجش ادراک سوسو - گزارش کار آزمایش ادراک سوسو 2,900 تومان
ازمایش دقت مسیر - گزارش کار آزمایش دقت مسیر 1,900 تومان
ازمایش شایعه - ازمایش تجربی شایعه 2,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش) 5,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش) 5,900 تومان
خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین 3,800 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین 3,900 تومان
نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان (تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان) دو نمونه 9,900 تومان
اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی (آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی) 2,900 تومان
گزارش کار آزمایش اندازه گیری زمان های واکنش 1,400 تومان
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا لابیرنت (آزمون یادگیری از راه کوشش و خطا) 2,900 تومان
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد آزمودنی 1,900 تومان
آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر) 1,400 تومان
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه مطلق تماس) 1,800 تومان
آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی 2,800 تومان
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی) 1,400 تومان
یک نمونه گروه سنجی (آزمایش جامعه سنجی) 2,900 تومان
آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی - یک نمونه گروه سنجی 2,900 تومان
ماز ذهنی 12 شاخه (آزمایش ماز ذهنی پترسون) 1,900 تومان
آزمایش ماز ذهنی پترسون (ماز ذهنی 12 شاخه و ماز ذهنی 6 شاخه ای) 1,900 تومان
ازمایش شایعه 2,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون tat (نمونه انجام شده آزمون tat) 2,900 تومان
نمونه تفسیر آزمون tat (دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat) 2,900 تومان
نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده 5,900 تومان
نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی 5,900 تومان
پروتکل درمانی هنر درمانی (هنر درمانی کودکان: موسیقی و نقاشی) 9,900 تومان
پروتکل درمانی هنر درمانی (پروتکل هنر درمانی کودکان: نمایش، قصه، نقاشی) 9,900 تومان
نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) نمونه چهارم 5,900 تومان
تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) نمونه سوم 5,900 تومان
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه تست انجام شده mmpi) نمونه دوم 5,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه تفسیر تست mmpi) نمونه اول 5,900 تومان
نمونه مصاحبه تشخیصی بالینی (مصاحبه تشخیصی روانشناسی - نمونه مصاحبه بالینی روانشناسی) 5,900 تومان
تفسیر فرم کوتاه mmpi (تفسیر تست mmpi فرم کوتاه - تفسیر آزمون mmpi فرم کوتاه) 6,900 تومان
نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی 6,900 تومان
نمونه شرح حال روانشناسی 6,900 تومان
گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی (گروه درمانی افسردگی - پروتکل گروه درمانی افسردگی) 8,700 تومان
نمونه تفسیر scl90 (نمونه تفسیر آزمون scl90) 6,700 تومان
نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه اجرا شده رورشاخ) نمونه اول 3,900 تومان
نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ) نمونه اول 3,900 تومان
پروتکل درمان اضطراب (پروتکل درمان شناختی رفتاری اضطراب) 8,500 تومان
پروتکل درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی (پروتکل گروه درمانی اضطراب) 8,700 تومان
پکیج پروتکل درمان شناختی رفتاری cbt (پروتکل درمان افسردگی) 9,700 تومان
پروتکل درمان افسردگی cbt (پروتکل درمان شناختی رفتاری افسردگی pdf) 9,900 تومان
پکیج آموزشی تاب آوری ( بسته آموزشی تاب آوری - پروتکل آموزش تاب آوری) 8,500 تومان
پروتکل رفتار درمانی دیالکتیکی - پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک 6,900 تومان
پروتکل گروه درمانی افسردگی - پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی 8,700 تومان
نمونه تفسیر آزمون scl90 (نمونه آزمون scl 90) 6,700 تومان
نمونه تفسیر آزمون tat 2,900 تومان
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی (نمونه تفسیر آزمون نئو - نمونه انجام شده تست نئو) دو نمونه 9,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون tat 2,900 تومان
تفسیر آزمون mmpi فرم کوتاه (نمونه اجرا شده تست mmpi - تفسیر تست mmpi فرم کوتاه) 6,900 تومان
نمونه آزمون شخصیت نئو (تفسیر آزمون نئو 240 سوالی) نمونه سوم 5,900 تومان
نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم 6,800 تومان
نمونه انجام شده تست نئو (نمونه اجرا شده آزمون نئو) نمونه اول 6,800 تومان
نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان (نمونه تفسیر وکسلر کودکان) دو نمونه 6,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (دو نمونه) 12,000 تومان
نمونه تست انجام شده میلون (نمونه تفسیر آزمون میلون) دو نمونه 8,500 تومان
نمونه انجام شده ازمون میلون (نمونه تست انجام شده میلون) نمونه سوم 4,700 تومان
نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه) 8,900 تومان
تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه) 9,700 تومان
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه تست انجام شده mmpi) فایل دوم (دو نمونه) 8,900 تومان
نمونه تفسیر تست mmpi - نمونه انجام شده آزمون mmpi - فایل اول (دو نمونه) 9,900 تومان
نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان (نمونه آزمون وکسلر کودکان) نمونه سوم 2,900 تومان
نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (نمونه انجام شده آزمون وکسلر کودکان) نمونه دوم 3,700 تومان
تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان (نمونه تفسیر وکسلر) نمونه دوم 5,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (تفسیر وکسلر بزرگسالان) نمونه اول 6,800 تومان
نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه تفسیر آزمون میلون) نمونه دوم 3,900 تومان
نمونه اجرا شده میلون (نمونه اجرا شده تست میلون) نمونه اول 4,700 تومان
نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان (نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر) نمونه اول 3,900 تومان
پروتکل هنردرمانی (هنر درمانی کودکان: موسیقی و نقاشی) 9,900 تومان
پروتکل نقاشی درمانی (نقاشی درمانی در کودکان) 6,900 تومان
پروتکل موسیقی درمانی برای کودکان (موسیقی درمانی برای کودکان اوتیسم) 6,900 تومان
پروتکل مدیریت خشم (پکیج آموزشی کنترل خشم - پکیج آموزش کنترل خشم) 6,900 تومان
پروتکل واقعیت درمانی (پروتکل واقعیت درمانی گروهی) 8,900 تومان
آزمایش ماز ثبات (گزارش کار ماز ثبات) 3,900 تومان
آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی (آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی روانشناسی تجربی) 1,800 تومان
آزمایش سنجش آستانه مطلق (آزمایش سنجش آستانه مطلق شنوایی + آزمایش آستانه مطلق تماس) 2,900 تومان
آزمون هماهنگی دو دست (گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست) 900 تومان
آزمایش سنجش حافظه و سرعت یادگیری (گزارش کار سنجش حافظه و سرعت. یادگیری) 900 تومان
آزمایش تلقین پذیری روانشناسی تجربی (آزمایش تلقین پذیری آلفرد بینه) 2,900 تومان
آزمایش سنجش آستانه مطلق شنوایی (آزمایش سنجش آستانه مطلق) 1,800 تومان
آزمایش آستانه مطلق تماس (گزارش کار آزمایش آستانه مطلق تماس) 1,900 تومان
آزمایش مهارت سنج حلقه ای موئد (مهارت سنج موئد) 1,900 تومان
آزمایش آستانه اختلافی (گزارش کار ازمایش استانه اختلافی) 900 تومان
آزمایش سطح آرزو (آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی) 2,900 تومان
آزمایش دقت در هدف گیری (گزارش کار آزمایش دقت در هدف گیری) 900 تومان
آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (اندازه گیری خطای مولر لایر) 1,900 تومان
تاثیر کوشش و خطا بر یادگیری (آزمایش ماز u شکل و آزمایش ماز پترسون) 3,900 تومان
ماز ذهنی 12 شاخه (ماز ذهنی پیرسون - آزمایش ماز ذهنی پترسون) 1,900 تومان
یک نمونه گروه سنجی (آزمایش روابط متقابل اشخاص وجامعه سنجی) 3,300 تومان
روش نمره گذاری تست میلون (روش نمره گذاری تست میلون 3) 5,900 تومان
دانلود پرسشنامه 370 سوالی mmpi 1,900 تومان
نمونه اجرا شده رورشاخ (نمونه انجام شده تست رورشاخ) 5,900 تومان
آزمون 38 سوالی نظریه ذهن (پرسشنامه نظریه ذهن - دانلود پرسشنامه نظریه ذهن استیرنمن) 3,400 تومان
پرسشنامه لارسون (پرسشنامه رضایت جنسی لارسون) 2,400 تومان
آزمایش اثر پس تصویری روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری) 2,900 تومان
آزمایش احساس سرما و گرما روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش احساس سرما و گرما) 2,900 تومان
آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور (آزمون دمور) 1,400 تومان
آزمایش حرکت ظاهری (گزارش کار آزمایش حرکت ظاهری) 2,900 تومان
آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده 2,900 تومان
آزمایش ماز ذهنی پترسون 2,000 تومان
آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش تخمین زمان) 2,900 تومان
آزمایش جامعه سنجی (آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی) 3,300 تومان
آزمایش منع قبلی در روانشناسی تجربی (گزارش کار ازمایش منع قبلی) 2,900 تومان
آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی (گزارش کار آزمون خط زنی - آزمایش مربع های دنباله دار) 2,900 تومان
پروتکل درمان فوبی اجتماعی 8,900 تومان
تفسیر آزمون neo فرم بلند 5,800 تومان
آزمایش حافظه بصری کیم کاراد - گزارش کار حافظه بصری 1,900 تومان
تست سرعت ضربه زدن (گزارش کار تست سرعت ضربه زدن) 2,900 تومان
آزمایش تعارض نگار (گزارش کار دستگاه تعارض نگار) 900 تومان
آزمایش ترسیم در آینه (گزارش کار ترسیم در آینه) 1,800 تومان
آزمايش يادگيري و انتقال دوجانبه (گزارش کار آزمایش یادگیری انتقال دوجانبه) 1,800 تومان
آزمایش منع بعدی (آزمایش منع بعدی در روانشناسی تجربی) 1,900 تومان
ازمایش سنجش زمان واکنش (گزارش کار زمان واکنش) 1,500 تومان
آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله (گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله) 2,900 تومان
آزمایش انعطاف پذیری ذهن روانشناسی تجربی (آزمایش تجربی انعطاف پذیری ذهن) 1,800 تومان
آزمایش ماز u شکل (آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا لابیرنت - آزمایش ماز لابیرنت) 2,900 تومان
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا (گزارش کار ماز لابیرنت) 2,900 تومان
نمره گذاری آزمون میلون 5,900 تومان
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (پرسشنامه اثربخشی پارسونز) 1,800 تومان
آزمایش تضادها و پس تصویرها (آزمون تضاد و پس تصویر) 1,800 تومان
آزمایش مهارت انگشتان دست (ازمایش لرزش سنج مارپیچ - آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست) 2,900 تومان
آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی (گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی) 1,400 تومان
آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن (گزارش کار آزمایش ادراک سوسو) 2,800 تومان
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد (گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد) 1,900 تومان
آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر) 1,400 تومان
آزمایش ادراک سوسو (گزارش کار آزمایش ادراک سوسو) 2,900 تومان
ازمایش دقت مسیر - لرزش سنج v پیرون (گزارش کار آزمایش دقت مسیر) 1,900 تومان
ازمایش شایعات روانشناسی تجربی 2,900 تومان
دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند - تفسیر پرسشنامه نئو فرم بلند 5,900 تومان
فرم بلند mmpi (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل خام) 5,900 تومان
آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان (پکیج آموزشی مهارتهای زندگی) 9,700 تومان
پروتکل مدیریت استرس (پکیج آموزش مدیریت استرس) 9,700 تومان
پروتکل آموزش مهارتهای زندگی (پکیج آموزشی مهارتهای زندگی) 9,700 تومان
پروتکل درمان بیش فعالی (درمان adhd در بزرگسالان) 9,700 تومان
پرتکل آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی مبتنی برآموزه های اسلام 8,500 تومان
پروتکل درمانی تنظیم هیجانی (پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان) 9,500 تومان
دانلود کارت های آزمون tat 3,500 تومان
نمره گذاری فرم بلند mmpi (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل خام) 5,900 تومان
نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی برن رویتر 1,700 تومان
دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی 1,800 تومان
دانلود پرسشنامه کمال گرایی تری شورت 1,800 تومان
نمونه گزارش کار روانشناسی تجربی 8,900 تومان
نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ) 5,900 تومان
پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین 1,600 تومان
پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز 1,800 تومان
پرسشنامه احساس تنهایی بزرگسالان 1,800 تومان
پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو 1,750 تومان
پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران 1,850 تومان
نمره گذاری پرسشنامه شفقت خود 1,850 تومان
پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 1,850 تومان
پروتکل گروه درمانی اضطراب اجتماعی 8,700 تومان
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت 1,400 تومان
پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی 1,400 تومان
پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران 1,800 تومان
پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لانگ 1,850 تومان
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران 1,850 تومان
دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث 1,300 تومان
پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی 1,850 تومان
نحوه نمره گذاری آزمون میلون 5,900 تومان
پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت 1,850 تومان
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ 1,750 تومان
دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان 1,850 تومان
پرسشنامه کمال گرایی بشارت 1,850 تومان
پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور 1,750 تومان
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی 6,500 تومان
آزمون مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی kims 1,850 تومان
آزمون سبک هویت زارع و امین پور 1,850 تومان
پرسشنامه طرحواره یانگ 75 سوالی 1,850 تومان
نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 1,850 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی 12سوالی 1,400 تومان
پرسشنامه 370 سوالی mmpi 1,900 تومان
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) 1,750 تومان
نمره گذاری پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا 1,850 تومان
پروتکل گروه درمانی کنترل خشم (پروتکل درمانی خشم - پکیج کنترل خشم) 6,900 تومان
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 18 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه عملکرد خانواده 60 سوالی 1,400 تومان
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان CERQ-P -نسخه 18 آیتمی 1,800 تومان
نمونه انجام شده آزمون رورشاخ 5,900 تومان
پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی 8,900 تومان
پروتکل هنردرمانی (پروتکل هنر درمانی کودکان: نمایش، قصه، نقاشی) 9,900 تومان
خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی دکتر سید جوادین 3,900 تومان
خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی و صالحی 3,700 تومان
دانلود خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز (خلاصه رفتار سازمانی رابینز) 78 صفحه 3,900 تومان
پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین 4,000 تومان
خلاصه رفتار سازمانی رابینز (دانلود خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز) 99 صفحه 3,900 تومان
خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) دکتر آرین قلی پور 3,900 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت 3,900 تومان
پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (دانلود پرسشنامه لارسون) 2,500 تومان
خلاصه پروتکل مدل شناختی – رفتاری شادکامی فوردایس 5,900 تومان
پروتکل مدل شناختی – رفتاری شادکامی فوردایس 9,900 تومان
شخصیت شناسی افراد براساس روانشناسی رنگها (روانشناسی و شخصیت شناسی از روی رنگها) 3,900 تومان
آزمون نظریه ذهن ( آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن) 3,300 تومان
کلید تست نئو 240 سوالی 6,500 تومان
خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین 3,900 تومان
دانلود پرسشنامه نئو فرم بلند (پرسشنامه و پاسخنامه) 1,900 تومان
تفسیر آزمون نئو 240 سوالی + نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند 5,900 تومان
پرسشنامه خشم در کودکان 1,750 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو 1,750 تومان
نمونه پروپوزال مهندسی کامپیوتر (کشف منابع انسانی در گرید با استفاده از سازماندهی معنایی) 3,400 تومان
نمونه پروپوزال مدیریت (بررسی عوامل روانی در رفتار مصرف کنندگان و رابطه ی آن با ارزش ویژه برند سامسونگ در شهر کرمان) 3,500 تومان
نمونه پروپوزال حسابداری (بررسی قيمت گذاري افشاي اختياري در بازار سرماية ايران) 2,400 تومان
نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی) 2,200 تومان
نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن) 3,400 تومان
پروتکل مشاوره گروهی آدلری (پروتکل مشاوره گروهی) 8,900 تومان
پکیج آموزش مهارت های حل مسئله 7,900 تومان
پکیج آموزش هوش هیجانی (پروتکل آموزش هوش هیجانی) - 11 جلسه ایی 8,700 تومان
پکیج آموزش هوش هیجانی (پروتکل آموزش هوش هیجانی) - 8 جلسه ایی 8,700 تومان
پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت - فرم معلم 1,750 تومان
کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo 6,900 تومان
پروتکل گروه درمانی هراس اجتماعی (پروتکل درمان شناختی رفتاری هراس اجتماعی) 8,900 تومان
تفاوتهای DSM-4 با DSM-5 (تفاوت دی اس ام 4 و 5) 2,900 تومان
پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز (SRLIS) 1,800 تومان
پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کجنر 1,700 تومان
پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد 1,900 تومان
پروتکل قصه درمانی کودکان 8,900 تومان
پروتکل رفتار درمانی دیالکتیکی DBT 6,800 تومان
پکیج آموزش تاب آوری (پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن) 8,900 تومان
نمره گذاری فرم بلند mmpi 6,500 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی شناختی رفتاری افسردگي و هراس اجتماعي به‌ صورت همبود 7,900 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی شناختی رفتاری اختلال دوقطبي 7,900 تومان
خلاصه پروتكل گروه‌ درمانی اختلال وحشت‌ زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز (خلاصه پروتكل گروه‌ درمانی پانیک) 5,900 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی پانیک 9,900 تومان
پروتکل ACT برای افکار اضطرابی، احساس غم و خشم 7,800 تومان
پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT (فایل ورد) 4,800 تومان
پرسشنامه بهره وری (شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد) 1,650 تومان
پرسشنامه تئوری x - y (پرسشنامه مک گریگور) 1,400 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی شناختي رفتاری توهم های شنيداری در اسكيزوفرنيا 7,900 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی اختلال وحشت زدگی همراه با هراس از مكان‌های باز 7,900 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی افسردگي و هراس اجتماعي به‌ صورت همبود 7,900 تومان
پروتكل گروه‌ درمانی اختلال دوقطبي 7,900 تومان
پروتكل گروه درمانی شناختی رفتاری مصرف مواد 7,900 تومان
خلاصه پروتكل گروه درمانی شناختی رفتاری مصرف مواد 4,900 تومان
پروتكل گروه درمانی مصرف مواد 7,900 تومان
پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی (پروتکل گروه درمانی افسردگی) 8,800 تومان
پروتکل گروه درمانی افسردگی 8,900 تومان
پروتكل گروه درمانی شناختي رفتاری اختلال‌های خوردن 8,900 تومان
پروتکل درمان شناختی رفتاری افسردگی 9,800 تومان
پروتکل درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی (درمان فعال سازي رفتاري فشرده براي افسردگی) 6,500 تومان
پروتکل درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی 8,800 تومان
درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری 9,800 تومان
پروتکل موسیقی درمانی گروهی 6,900 تومان
پروتکل درمان توانمندسازی زناشویی اولسون 8,900 تومان
خلاصه پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی 4,900 تومان
پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی 9,900 تومان
خلاصه پروتکل ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) 5,500 تومان
پروتکل ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) 6,800 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی شات (33 سوالی) 1,750 تومان
پاورپوینت درمان فرد مدار كارل راجرز 2,400 تومان
پرسشنامه هوش معنوی ناصری 1,800 تومان
پاورپوینت درمان شناختی رفتاری افسردگی 2,500 تومان
پروتکل زوج درمانی گلاسری (پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر) 9,900 تومان
پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور 1,800 تومان
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) 1,800 تومان
پروتکل درمانی ماتریکس ویراست چهارم 9,900 تومان
پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فري 9,900 تومان
پروتکل ACT برای حذف افکار منفی 7,800 تومان
پروتکل درمان وسواس با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT 4,800 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی ghq-12 1,400 تومان
پرسشنامه عادت‌های مطالعه PSSHI 1,850 تومان
پرسشنامه مثلث شناختی بک (CTI) 1,800 تومان
پاورپوینت خانواده درمانی 2,300 تومان
پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو 1,800 تومان
پرسشنامه عاطفه خود آگاه 1,800 تومان
پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ 1,400 تومان
پرسشنامه شکست های شناختی شغلی 1,800 تومان
پروتکل معنا درمانی (پکیج معنا درمانی گروهی) 8,700 تومان
پاورپوینت معرفی مدل طرحواره درمانی (برگرفته از نظریه جفری یانگ) 2,900 تومان
پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی 3,500 تومان
نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 1,800 تومان
پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ 1,400 تومان
پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ 1,400 تومان
پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ 1,400 تومان
پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ 1,400 تومان
پرسشنامه طرحواره های یانگ YSQ-SF (فرم کوتاه 75 سوالی) 1,800 تومان
پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی (مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی) 1,800 تومان
مقياس جذب تلگن (TAS) 1,900 تومان
پرسشنامه قدرت رهبری 1,400 تومان
پرسشنامه محبوبیت 1,400 تومان
پروتکل درمانی شناختی - رفتاری وسواس 6,900 تومان
پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک (پرسشنامه بررسی ابعاد استفاده از فیس بوک) 1,900 تومان
پرسشنامه حالت فراشناختی هارلولد اونیل و جمال عابدی 1,800 تومان
پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) 1,400 تومان
پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS 1,800 تومان
پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی 8,700 تومان
پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) 6,900 تومان
پروتکل معنا درمانی فرانکل (پکیج معنا درمانی گروهی) 8,700 تومان
پروتکل جلسات درمان فراشناخت 8,700 تومان
پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته 8,900 تومان
پروتکل آموزش روش مقابله با استرس 5,600 تومان
پروتکل آموزش ذهن آگاهی (تکنیک های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) 8,900 تومان
خلاصه پروتکل جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی 9,500 تومان
پروتکل جلسات مداخله ذهن آگاهی 6,700 تومان
پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی (آموزش هوش معنوی) 6,900 تومان
خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری 5,600 تومان
پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی 8,700 تومان
پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) 6,900 تومان
پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی) 9,900 تومان
پروتکل آموزش راهبرد تصمیم گیری 9,600 تومان
پروتکل درمانی ماتریکس 9,900 تومان
پروتکل تکنیک روانبخشی درمانی دوسا 8,700 تومان
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی 6,900 تومان
پروتکل شناخت درمانی هستی نگر 8,900 تومان
پروتکل آزمون انشاء 9,900 تومان
پکیج آموزش مهارت های حل مسئله 7,900 تومان
پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین 8,700 تومان
پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) 6,900 تومان
خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن 6,900 تومان
پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی 5,600 تومان
خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز 6,900 تومان
پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی 9,900 تومان
پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) 6,900 تومان
پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی 8,700 تومان
خلاصه پکیج طرحواره درمانی هیجانی 5,600 تومان
پروتکل مشاوره گروهی آدلر 8,900 تومان
خلاصه پکیج آموزش مهارت های ارتباط زوجی موثر مینه سوتا 8,900 تومان
خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی 5,600 تومان
پروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو 9,900 تومان
پروتکل قصه درمانی کودکان 8,900 تومان
پروتکل آموزش هوش هیجانی (پکیج آموزش هوش هیجانی) 8,700 تومان
پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت 8,900 تومان
پروتکل آموزش ذهن آگاهی سگال و همکاران 9,900 تومان
پروتکل درمانی مدیریت خشم (پروتکل کنترل خشم - پروتکل گروه درمانی کنترل خشم) 6,900 تومان
پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه 6,900 تومان
پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن 8,800 تومان
پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی 8,900 تومان
مقیاس ریاضی برای کودکان MASC 9,900 تومان
پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد 8,900 تومان
پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک 4,600 تومان
پروتکل آموزش مثبت نگری (پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری) 8,900 تومان
پروتکل آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی 8,900 تومان
پروتکل روانشناسی اجتماع درمان مدار برای معتادان به مواد مخدر 8,900 تومان
پرسشنامه شیوه زندگی (پرسشنامه سبک زندگی) 43 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم ASSQ 1,800 تومان
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس 1,850 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 1,400 تومان
پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله 1,900 تومان
پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران 1,800 تومان
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - شاکری (فرم کوتاه) 1,800 تومان
پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی (29 سوالی) 1,800 تومان
پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (30 سوالی) 1,800 تومان
مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون 1,900 تومان
پرسشنامه نشانگان افت روحیه (DS) - مقیاس نشانگان افت روحیه 1,800 تومان
پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 54 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون 1,800 تومان
پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت ماینر و اسمیت 1,000 تومان
پرسشنامه خود آسیب رسانی (پرسشنامه آسیب به خود سانسون) 1,450 تومان
پرسشنامه خرسندی زناشویی (10 سوالی) 1,800 تومان
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQL) 1,800 تومان
پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل 50 سوالی (ECI) 1,800 تومان
پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران 1,800 تومان
پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی (DAS) 1,800 تومان
پرسشنامه سلامت خانواده اصلی (FOS) 1,850 تومان
پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) براون و رایان 1,800 تومان
پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) - فرم زنان 1,400 تومان
پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني 1,800 تومان
پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی 1,800 تومان
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (EQ) 1,800 تومان
پرسشنامه تجربه روابط نزدیک 1,800 تومان
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی 1,800 تومان
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) 1,800 تومان
پرسشنامه تمایلات غرق شدن ویتمر و سینگر (ITQ) 1,800 تومان
پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 1,800 تومان
پرسشنامه تحریک پذیری 1,400 تومان
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری 1,800 تومان
پرسشنامه پایبندی مذهبی (جان بزرگی،َ 1388) 1,800 تومان
پرسشنامه عملکرد سازمانی 9 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه استراتژی های ارزیابی عملکرد 28 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (OJT) 1,800 تومان
پرسشنامه اخلاق کار پتی (پرسشنامه اخلاق کار گریگوری) 30 سوالی 1,800 تومان
پرسشنامه ابزار سنجش خانواده - 60 سوالی (FAD) 1,400 تومان
پرسشنامه تعارض با والدین 1,800 تومان
پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) 1,750 تومان
پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه 1,800 تومان
پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (PSWQ) 1,800 تومان
پرسشنامه خود بیمار انگاری (ایوانز، 1980) 1,800 تومان
پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) مان 1982 1,800 تومان
پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی 1,800 تومان
مقیاس خودسنجی التزام عملي به اعتقادات اسلامي 1,400 تومان
پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI 1,800 تومان
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی 1,800 تومان
مقیاس خلق و خوی مالهوترا 1,900 تومان
پرسشنامه سنجش جو سازمانی پلاس دلتا 1,800 تومان
پرسشنامه خودافشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001) 1,800 تومان
پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی، 1392) 1,800 تومان
پرسشنامه هویت فردی بردبار 1,800 تومان
پرسشنامه وابستگی به دیگران 1,800 تومان
پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر 1,800 تومان

تعداد صفحه(2):